Toán học

Biên Bản Họp Phụ Huynh đầu Năm, Cuối Năm Và Những điều Bạn Cần Biết

Họp phụ huynh vào đầu năm và cuối năm học là những cuộc họp hết sức quan trọng. Trong cuộc họp này giáo viên và phụ huynh sẽ cùng thỏa thuận những quy định về lớp học cũng như cách xử lí khi học sinh vi phạm. Cũng vì sự quan trọng này mà biên bản họp phụ huynh đầu năm luôn được mọi người quan tâm. Hãy cùng lessonopoly tham khảo những mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm và cuối năm nhé!

Biên bản họp phụ huynh đầu năm được rất nhiều phụ huynh quan tâm
Biên bản họp phụ huynh đầu năm được rất nhiều phụ huynh quan tâm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm và cuối năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm đóng vai trò rất quan trọng
Biên bản họp phụ huynh đầu năm đóng vai trò rất quan trọng

Biên bản họp phụ huynh đầu năm trường Tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

 

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

 

Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 20…- 20…

     A. Thời gian- Địa điểm:

– Hôm nay, vào hồi ……………, ngày 15 tháng 9 năm 20….

– Địa điểm: ………… lớp ……..- Trường ………

     B. Thành phần:

– Chủ toạ:………………………………

– Thư ký:………………………………

– Tổng số giáo viên có mặt:……/…….. Vắng:…………Lý do:…………………………….

– Tổng số phụ huynh có mặt:…../ ……

Vắng………có lý do ….…

     C. Nội dung:

     I. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình chung của lớp:

 1. Tổng số học sinh có mặt tại thời điểm 10/9/20…: ………..HS

Trong đó:

+ Số học sinh được lên lớp: ……HS; Số học sinh lưu ban: …………. HS.

+ HS khuyết tât:…..( Họ tên……………………………….)

+ HS nữ……..HS dân tộc thiểu số:……..; HS nữ dân tộc:…………

+ Học sinh có hộ khẩu ở xã ………………………. là:…….HS.

+ HS thuộc hộ nghèo:……., Nữ:………HSDT con hộ nghèo:……..Nữ:………

+ HS đã có thẻ BHYT:…………….

 1. Tình hình học tập của lớp và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm:

……………………………………

……………………………………

………………………………………

 1. GVCN phổ biến công tác trọng tâm năm học 20…-20…

* Thuận lợi:

……………………………………

……………………………………

………………………………………

* Khó khăn:

……………………………………

……………………………………

………………………………………

* Công tác xã hội hoá giáo dục tu sửa, xây dựng, cơ sở vật chất:

– Xây dựng khuôn viên, bồn cây, trồng cây bóng mát sân trường.

– Lắp các loại biển bảng trong và ngoài phòng học theo quy định.

– …………………………………..

 1. Các khoản đóng góp trong năm học 20…-20….

* Đóng góp xã hội hoá giáo dục ( đã được UBND xã ………… nhất trí): Tính 1HS/ năm học ( đồng )

 1. XD, sửa chữa cơ sở vật chất : ………………. .
 2. Quỹ khuyến học: ………………….. ( Quy chế chi tiêu )
 3. Quỹ đội: ………………… ( Quy chế chi tiêu )
 4. Bảo vệ: ……………………. ( Theo thoả thuận hợp đồng).

Tổng cộng: …………………………/HS/năm.

* Các khoản thu khác phục vụ cho học sinh:

– BHYT: …………………../HS/năm.

– BH thân thể ( theo các mức tham gia):

– Tiền áo đồng phục: mua theo đăng kí.

– Tiền điện : ………..đ/HS/năm ( trường chính).( Quyết toán theo hoá đơn)

– Phôtô bài kiểm tra 1 năm:…………..

– Sổ liên lạc ( theo giá quy định):…………..

– Học bạ cho HS lớp 1 (theo giá quy định): ……………….

– Quỹ lớp (mua đồ dùng hàng ngày: chổi, chậu, lọ hoa, khăn trải bàn…):………..

…………………………………………

 1. Kết quả bầu ban đại diện phụ huynh.

Ông (bà)………………….Thôn…….

     II. Thảo luận.

……………………………………

……………………………………

………………………………………

     D. Kết luận:

Biên bản được thông qua trước hội nghị với sự nhất trí cao, không có ý kiến bổ sung. Biên bản được lập thành 3 bản đều có giá trị pháp lí như nhau: Nhà trường 01 bản; GVCN 01 bản; Hội cha mẹ HS 01 bản.

Cuộc họp kết thúc hồi …….giờ……cùng ngày.

Thư ký                                                               Hội trưởng Hội CMHS                                                   GVCN

Họp phụ huynh là cuộc họp vô cùng quan trọng của giáo viên và phụ huynh
Họp phụ huynh là cuộc họp vô cùng quan trọng của giáo viên và phụ huynh

Biên bản họp phụ huynh đầu năm trường THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Lớp ………….Năm học………………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp:………………..

– Khai mạc vào hồi:……..giờ, ngày……..tháng……..năm…..

– Địa điểm:……………………………………..

– Chủ tọa:……………………………………….

– Thư ký: …………………………………………

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

      I. Ổn định:

 1. Ổn định – điểm diện:

– Số phụ huynh có mặt:……………………………

– Số phụ huynh vắng mặt:……………………………

 1. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THCS………………… lớp…………….tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học……………. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

     II. Nội dung:

 1. Bầu BCH hội phụ huynh:

 

 1. Bác: ……………………………………..Chi hội trưởng
 2. Bác: ……………………………………..Chi hội phó
 3. Bác:……………………………………….Ủy viên

 

     2.Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

 

     a) Thuận lợi:

 

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………

     b) Khó khăn:

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………

 1. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

     a) Chỉ tiêu:

………………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………….

……………………………………………………

     b) Một số biện pháp:

 

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………

 

 1. Thông qua các khoản thu đầu năm:

 

– Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

– Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam):

– Chi ngày lễ, tết

– Quỹ hội cha mẹ:

– Hoạt động đội:

– Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HKII:

– Liên hoan, thăm hỏi:

– Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

– Học tăng buổi:

– Quỹ lớp:

– Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

 

 1. Ý kiến của phụ huynh:

 

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………

 

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ………..phút cùng ngày.

Chủ tọa                                                                                                                                Thư kí

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

bien ban hop phu huynh dau nam 04

Biên bản họp phụ huynh đầu năm trường THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM – LỚP…………..

Năm học: ……………….

 

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………………………………………………

– Khai mạc vào hồi: ………giờ, ngày……..tháng năm……

– Địa điểm:…………………………………………………………………………………

– Chủ tọa: ………………………………………………………………………………….

– Thư ký:……………………………………………………………………………………..

 

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

   I. Ổn định:

 

 1. Ổn định – điểm diện:

 

– Số phụ huynh có mặt:…………………………………………………………………………………..

– Số phụ huynh vắng mặt:………………………………………………………………………………………..

 1. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THPT ………….. lớp…………….tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ………………. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường

     II. Nội dung:

 

 1. Bầu BCH hội phụ huynh:

 

Bác Chi hội trưởng

Bác Chi hội phó

Bác Ủy viên

 1. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

     a) Thuận lợi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

     b) Khó khăn:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

 

     a) Chỉ tiêu:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

     b) Một số biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Thông qua các khoản thu đầu năm (theo quy định của nhà trường).

 

 1. Ý kiến của phụ huynh:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

III. Kết thúc

 

Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ phút cùng ngày.

bien ban hop phu huynh dau nam 05

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm

Kịch bản họp phụ huynh đầu năm trường Tiểu học

I. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

1) Kiểm diện, tuyên bó lý do, giới thiệu đại biểu

2) Cử thư ký cuộc họp

3) Thông qua nội dung cuộc họp

– Báo cáo tóm tắt kết quả năm học 20….- 20…. (của trường,của lớp)

– Nhận xét về năng lực, nhận thức và ý thức học tập, rèn luyện của từng HS.

– Triển khai nhiệm vụ năm học 20….- 20….; bàn bạc thống nhất phương pháp kết hợp giữa gia đình và nhà trường giáo dục học sinh.

READ  Toán Lớp 7 Bài 10: Làm Tròn Số Và Những Bài Tập Liên Quan

– Thống nhất các khoản mua sắm, đóng góp và xã hội hóa giáo dục năm học 20….- 20…..

     II. NỘI DUNG HỌP

     1) Kết quả năm học ……….-20…. của nhà trường

     1.1. Về chất lượng giáo dục HS.

– Về phẩm chất của HS: ……./……. em = 100 % được đánh giá tốt.

– Về kiến thức: …/……. em = 99,8% được đánh giá đạt yêu cầu trở lên

– Về năng lực: ……./……. = 100 % được đánh giá đạt yêu cầu trở lên

– Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học: 75/75 em, đạt 100%.

– Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: đạt 99,8%.

– Học sinh được khen thưởng: … em chiếm 49,4%

– Học sinh lên lớp thẳng:…/……., đạt 99,8%

     1.2. Về học sinh giỏi các cấp qua các đợt giao lưu.

+ Học sinh giỏi cấp Tỉnh: ….em, trong đó:

– ….. em giải Xuất sắc Trạng Nhí Tiếng Anh.

– …..em HS đạt giải hội thi Em yêu Tiếng Việt cấp Tỉnh (01 em giải Ba, 04 em giải Khuyến khích).

-….. em HS đạt giải hội thi Giải Toán trên mạng cấp Tỉnh (01 em giải Ba, 01 em giải Khuyến khích).

– 03 em HS đạt giải hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh (01 giải Nhì, 02 giải Ba).

– 01 em HS đạt giải KK hội thi Phụ trách sao giỏi cấp Tỉnh.

+ Học sinh giỏi cấp Huyện:….. em, trong đó:

– HS giỏi Trạng Nhí Tiếng Anh: 07 em (01 em giải Xuất sắc, 03 em giải Nhất, 03 em giải Nhì).

– 08 em HS đạt giải hội thi Em yêu Tiếng Việt (01 em giải Nhì, 04 em giải Ba, 03 em giải Khuyến khích).

– 09 em HS đạt giải hội thi Giải Toán trên mạng (02 em giải Nhất, 03 em giải Ba, 04 em giải Khuyến khích).

– 10 em HS đạt giải hội thi Tiếng Anh trên mạng (03 em giải Ba, 07 em giải Khuyến khích).

– 27 em HS đạt giải hội thi Viết chữ đẹp (03 em giải Nhất, 06 em giải Nhì, 12 em giải Ba, 06 em đạt giải KK).

– Aerôbic cấp Huyện: 10 em đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì cấp Huyện ở 02 nội dung bài 08 người tự chọn và bài 8 người quy định.

– 02 em HS đạt giải KK bóng đá cấp Huyện.

– Học sinh được khen thưởng: 218 em.

     1.3. Về Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện.

– 05 giáo viên đạt GV dạy giỏi và GV chủ nhiệm giỏi cấp Huyện, trong đó có 01 đồng chí đạt giải Nhất, 01 đồng chí đạt giải Ba cấp Huyện.

– 05 đồng chí có Sáng kiến được công nhận cấp Huyện, trong đó có 03 đồng chí có sáng kiến được công nhận cấp ngành (tỉnh).

Nhà trường có 3 sản phẩm đồ dùng tự làm dự thi cấp Huyện, cả 3 đồ dùng đều đạt giải cao, trong đó có 02 đồ dùng đạt giải A và 01 đồ dùng đạt giải B cấp Huyện.

Trường được SGD & ĐT công nhận Đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3. Thư viện nhà trường đạt Thư viện Xuất sắc.

     1.4. Danh hiệu thi đua

– Trường đạt danh hiệu: TTLĐXS, Được UBND tỉnh………. tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của huyện ……….- Có 1 Đ/C (HP Nguyễn Thị Bích Ngọc) Được CT UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 CB, GV đạt DH CSTĐ cấp huyện.

     2) Kết quả năm học ……….-20…. của lớp….

     3) Nhận xét từng HS về nhận thức, năng lực, sở trường, ý thức…

     4) Nhiệm vụ năm học 20….- 20….

     a) nhiệm vụ chung

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết số 88/2014/QH3 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tăng cường nề nếp kỉ cương, chất lượng và hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; triển khai dạy Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục.

Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

     b) Nhiệm vụ cụ thể

* Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” , xây dựng nhà trường, quản lý lớp học theo mô hình trường tiểu học mới VNEN.

* Giữ vững quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng phổ cập GDTH

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 23/4/2014 về Phổ cập giáo dục – Xoá mù chữ.

Tăng cường tuyên truyền với các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và phụ huynh học sinh về hiệu quả của việc đạt phổ cập GDTH mức độ 3.

* Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT

Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông đối với học sinh lớp 3,4,5.

Tổ chức dạy học tiếng Anh lớp 3, 4, 5 với thời lượng 2 tiết/ tuần; dạy chương trình tiếng Anh lớp 1, 2 theo đề án Victoria.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. Tổ chức linh hoạt các hoạt động dạy học và giáo dục: dạy học, giáo dục trải nghiệm; tổ chức các cuộc giao lưu trong lớp, khối lớp và liên khối giữa các trường tiểu học; Thành lập các câu lạc bộ môn học: Yêu thích tiếng anh, võ, cầu lông, thể dục erobic, cờ vua, bóng đá mi ni, nhạc cụ dân tộc, đàn oóc gan, múa, khiêu vũ, vẽ, trang trí, nhóm hoạt động xã hội với các hoạt động tìm hiểu về tự nhiên, lịch sử, địa lí văn hoá truyền thống quê hương.

Tăng cường tuyên truyền vận động PHHS, thực hiện xã hội hóa để tổ chức bán trú cho học sinh.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh

Chỉ đạo thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển các nhóm năng lực cho HS.

* Tăng cường đổi mới công tác quản lí:

Đặc biệt quan tâm thực hiện công tác XHH và phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh

* Xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng trường học.

Trường TH Hồng Phong đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tuy vậy về CSVC còn một số vấn đề bất cập như: CSVC xuống cấp, còn thiếu một số phòng học bộ môn (Phòng học Tiếng Anh, Phòng GDNT,…), Thiết bị dạy học còn thiếu… nên trong năm học này nhà trường sẽ tăng cường xin cấp trên, kêu gọi các nhà tài trợ và thực hiện XHHGD để đầu tư trăng cường CSVC đáp ứng yêu cầu các hoạt động GD toàn diện.

* Một số hoạt động khác

Tổ chức tốt các hội thi, giao lưu cấp trường, huyện và tham gia cấp tỉnh:

Tổ chức và tham gia Hội thi GVG trường, huyện, tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng HSG để tham gia các cuộc thi HSG trường, huyện, tỉnh đạt kết quả cao đồng thời góp phần bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

READ  Tổng Hợp 06 Phương Thức Biểu đạt Trong Văn Bản Và Cách Phân Biệt Chính Xác Nhất

     5) Đặc điểm chương trình, phương pháp dạy học và giáo dục của khối, lớp mình….. Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh tiểu học…

     6) Phương pháp phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường để goái dục HS

– PHHS phải giữ mối liên hệ thường xuyên với GVCN, Nhà trường để có giải pháp giáo dục HS đạt hiệu quả.

+ Hướng dần PHHS sử dụng SLL…

+ Liên hệ bằng nhiều hình thức: gặp trực tiếp, thông qua các phương tiện liên lạc, qua chi hội cha mẹ HS của lớp, thông qua Hội CMHS của trường….

– PHHS phải gương mẫu trong sinh hoạt, trong cuộc sống từng HS…

– Ở nhà GD các em bằng phương pháp động viên, khuyến khích, tôn trọng con em mình…

– Không đánh đập, chửi mắng, trách phạt các em.

– Tôn trọng thầy cô giáo bằng lời nói và việc làm để GD các em kính thầy, yêu bạn.

– PHHS có trách nhiệm lo toan, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập.

– Kết hợp với GV duy trì các hoạt động học tập, rèn luyện, giúp đỡ ông bà, cha mẹ ở nhà của các em.

– Đén trường liên hệ, trao đổi với GV, gặp gỡ GV phải ngoài giờ học của các em để không ảnh hưởng đến việc học tập của HS.

– PHHS không đi xe trong sân trường, đến trường liên hệ cần báo ông bảo vệ.

……

     7) Các khoản PHHS và HS phải mua sắm, Đóng góp và các khoản ủng hộ XHHGD năm học 20….- 20….

     a) Mua sắm

     1) BHYT: tất cả HS (trừ HS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan công an, thân nhân quân đội và một số đối tượng khác)

Đối với HS lớp 1:

Có thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn trước 31/10/20…. thì thu phí làm 2 kỳ: Kỳ I: thu phí 3 tháng (từ 01/10/20….-31/12/20….), ký II: thu phí 12 tháng (từ 01/01/ 20….-31/12/ 20….)

Có thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sau ngày 01/11/20…. thì thu phí từ tháng thẻ BHYT trẻ em hết hạn đến 31/12/ 20…..

Đối với HS từ lớp 2 trở lên

Thực hiện thu phí 12 tháng (từ 01/01/ 20….-31/12/ 20….)

Mức thu:

….……….đồng x số tháng

Thời gian thu, nộp: Đợt 1: nộp cho GVCN trước 10/9/20….; đợt 2: trước 05/12/20….

     2) BHTT…………..đ/HS/năm

     3) SGK, vở viết, ĐDHT, quần áo đồng phục, mũ, ghế ngồi của lớp 1: PHHS cùng GVCN tổ chức mua cho HS

     4) Tiền hỗ trợ SD điện và SC điện: ….…… đ/HS/năm học

     5) Tiền giấy VS, thuê ông BV dọn nhà VS HS, GV, quét sân trường, dọn VS lớp học: ….…… đ/HS/năm học

     6) Tiền giấy thi, KT: ….……đ/HS/năm học

     7) Tiền nước uống: ….……đ/HS/năm

     8) Tiền học kỹ năng sống:….……đ/HS/tháng

     9)Tiền học tiếng Anh, tin học:….……0đ/HS/tháng

     10) Tiền Sổ khám sức khỏe lớp 1: ….……đ/ 1 sổ

Tiền khám sức khỏe: ….……/1HS/năm

     b) Các khoản đóng góp

     1) Quỹ hội cha mẹ HS:….…… đ/PHHS/năm

     2) Tiền gửi xe: ….…… đ/xe/ tháng (80 000đ/xe/năm)

     3)Tiền quỹ lớp: ….…… đ/HS/năm

     4) Tiền quỹ Đội:….…… đ/HS/năm

     5) Tiền quỹ CTĐ:….……đ/HS/năm

     c) Các khoản XHH

Đề nghị CMHS ủng hộ để tu sử CSVC mỗi PHHS ủng hộ khoảng ….…… đồng trở lên.

Xem thêm: Nội quy lớp học và những điều bạn cần biết

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đơn giản, dễ hiểu, đủ ý

Kịch bản họp phụ huynh đầu năm học trường THCS

bien ban hop phu huynh dau nam 06

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Năm học ….. – ….. – Lớp …..

– Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20…

– Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

– Địa điểm: Trường …………………………………………………………

Nội dung:

I. Phần một: Họp chung toàn trường

– Hiệu trưởng báo cáo thông qua kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua và kế hoạch năm học này.

– Hiệu phó hướng dẫn công tác BHYT và Bảo việt.

– Hội trưởng hội phụ huynh báo cáo thu chi năm trước và kế hoạch năm học này.

– Thảo luận toàn trường.

II. Phần hai: Họp theo lớp

 1. Ổn định – điểm diện:
 2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày …/…/20… được sự đồng ý của BGH trường ………………………………lớp ………. tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20… – 20… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

 1. Bầu thư ký……………………………………………………………………..
 2. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học 20… – 20…

Tổng số học sinh: … Nữ: …

Con hộ nghèo: …; Cận nghèo: …; Mồ côi cha hoặc mẹ: …

     a) Thuận lợi:

Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.

Trình độ HS khá đồng đều.

Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ.

Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

     b) Khó khăn:

Là lớp đầu cấp nên học sinh còn bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường của học sinh THCS, năng lực tự quản của các em còn nhiều hạn chế.

Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.

Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.

Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập.

Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp, có …em gia đình thuộc hộ nghèo, … em thuộc hộ cận nghèo … em mồ côi cha hoặc mẹ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

 1. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

Chỉ tiêu:

Lớp: Tiên tiến

Học lực: HSG: 02 em; HSTT: 8 – 10 em, còn lại là TB không có học sinh yếu về học lực.

Hạnh kiểm: Tốt: 15 em; Khá: 13 em; TB: 02 em

Một số biện pháp:

Đối với GV và HS:

Thường xuyên theo dõi, bám sát học sinh lớp chủ nhiệm để nắm bắt tình hình và có những điều chỉnh kịp thời nếu cần trong học tập chính khoá và kể cả học thêm.

Động viên HS cố gắng học tập để đạt kết quả cao, nhất là đối với các em có năng lực.

Đối với HS cá biệt, lười học thì phối hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra bài vở; nghiêm cấm việc HS bỏ học, bỏ giờ, ngồi học không ghi bài, thiếu bài kiểm tra,…

Đối với các em vi phạm nội quy thường xuyên thì gặp riêng HS và phụ huynh để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời để HS không tái phạm.

Phối hợp với BGH, các tổ chức trong nhà trường, các giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp và phụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS.

Thực hiện phân nhóm, tổ thi đua ngay trong lớp.

Động viên, kèm cặp theo phong trào Đôi bạn cùng tiến trong học sinh.

Tuyên dương kịp thời sự tiến bộ của hs để khích lệ.

Về phía phụ huynh:

 

Đôn đốc, kiểm tra việc học hành của con ở nhà.

Nhắc các em chuẩn bị bài, sách vở, đô dùng học tập trước khi tới lớp.

Tạo điều kiện thuận lợi cho con như mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, một số sách tham khảo, nâng cao,…

Mỗi GĐ cần có góc học tập riêng cho con cái.

Thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên để phối hợp trong giáo dục.

 1. Thông qua các khoản thu đầu năm:

 

Ý kiến của phụ huynh: (Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm).

READ  Các dạng bài tập phương trình lượng giác lớp 11

 

 1. Bầu chi hội trưởng hội phụ huynh:

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Kết thúc:

 

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổỉ họp. Xin chân thành các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự buổi họp đầu năm. Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khoẻ – hạnh phúc – thành công trong công việc.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

bien ban hop phu huynh dau nam 07

Kịch bản họp phụ huynh đầu năm trường THPT

bien ban hop phu huynh dau nam 08

KỊCH BẢN HỌP PHỤ HUYNH

LỚP ………………..NĂM HỌC ………………………

 

 • Thời gian: ……h… ngày … tháng … năm 20…….

 

 • Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

 

 • Địa điểm: Trường ……………………………………………………………………………………

 

 • Nội dung:………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Ổn định – điểm diện:

 

 1. Tuyên bố lý do:

 

Hôm nay, ngày …/…/20… được sự đồng ý của BGH trường, lớp ………. tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20… – 20… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

 

 1. Nhận xét về đặc điểm tình hình lớp

 

+ Sĩ số: …. h/s trong đó …. Nam … Nữ

 

+ Sĩ số lớp năm 20…- 20…. Tăng … học sinh

 

 1. a) Thuận lợi:

 

– Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.

 

– Trình độ HS khá đồng đều.

 

– Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ.

 

– Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

 

– Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

 

 1. b) Khó khăn:

 

– Là lớp đầu cấp nên học sinh còn bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường của học sinh …………, năng lực tự quản của các em còn nhiều hạn chế.

 

– Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.

 

– Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.

 

– Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập.

 

– Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp, có … em gia đình thuộc hộ nghèo, … em thuộc hộ cận nghèo … em mồ côi cha hoặc mẹ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

 

 1. Phương hướng nhiệm vụ năm học………………….

 

Giáo viên chủ nhiệm đưa ra một số phương hướng nhiệm vụ của lớp về tình hình học tập, lao động …….sau đó đưa ra chỉ tiêu cụ thê:

 

– Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học …………………

 

– Hạnh kiểm : 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt

 

– Học tập: Phấn đấu …/… học sinh xếp loại học lực giỏi @ …..%; …./….

 

– Học sinh xếp loại học lực khá @ ….%. trường hợp học lực trung bình…./….. (.….%)

 

– Thi đua : Đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, chi đội mạnh

 

* Biện pháp thực hiện

 

Giáo viên và phụ huynh học sinh đều nhất trí biện pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đặt ra như sau:

 

* Học sinh:

 

– Chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập .

 

– Chuẩn bi học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp

 

– Có ý thức vươn lên trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.

 

– Mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường.

 

– Chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.

 

– Trang phục đúng quy định (giáo viên nêu rõ cho phụ huynh biết)

 

– Chấp hành và tham gia tích cực các hoạt động của lớp của như các đoàn thể trong trường .

 

– Đi học đúng giờ, nghi cần có giấy xin phép nghỉ học có chữ ký của phụ huynh .

 

GV bổ sung thêm

 

*Giáo viên

 

– Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh.

 

– Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của các em.

 

– Liên lạc với phụ huynh thông qua SLLĐT vì vậy phụ huynh cung cấp sô ĐT phai chính xác, nếu thay phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp .

 

– GV bổ sung thêm như hình thức xứ phạt, khen thưởng kỷ luật trong lớp như thể nào . Một số vấn đề khác ..vvvvv

 

* Phụ huynh

 

– Phụ huynh nhắc nhở con em đi học đúng giờ

 

– Kiểm tra việc học sinh tự học ở nhà.

 

– Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt của HS để có biện pháp giáo dục phù hợp.

 

– Động viên con em mình, thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, tham gia họp phụ huynh đầy đủ khi có giấy mời của GVCN hay của nhà trường .

 

– Tạo điều kiện cho con em mình tốt nhất về không gian (phòng học, không ồn ào, không gần ti vi…) thời gian để các em có điều kiện học ở nhà được tốt nhất .

 

– Động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho con em tham gia các hoạt động của nhà trường của các đoàn thê và của lớp .

 

– Tạo điều kiện tốt nhất về đồ dùng, trang phục, quán triệt con em mình ăn mặc, tóc tai không đúng với phong cách học sinh

 

– Nghiêm cấm việc con em mình sử dụng điện thoại di động khi đến trường, nếu nhà trường phát hiện sử dụng tịch thu và xung vào công quỹ .

 

– Phụ huynh không cho con em mình đi xe máy đến trường

 

– Khi có thông tinh về con em mình cần trao đối kịp thời với giáo viên chủ nhiệm hoặc với bất kỳ giao viên nào trong trường để nhà trường nắm bắt và có hướng xứ lý.

 

– Không nên cho con em mình dùng nhiều tiền bạc hoặc sử dụng những trang sức đắt tiền khi đến trường .

 

– Khi con em mình nghỉ học vì một lý do nào đó phụ huynh cần phải nhắc con em mình viết giấy xin nghỉ và có chữ ký của phụ huynh (Hoặc trao đối qua điện thoại cho GVCN)

 

 1. Thông báo các khoản thu

 

Thu theo quy định của cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể

 

………………………………………………………..

 

………………………………………………………

 

……………………………………………………..

 

 1. Hoạt động của chi hội cha mẹ học sinh Lớp

 

 1. Chi hội cha mẹ học sinh thống nhất thu, chi quỹ lớp để hoạt động trong năm học 20…-20….

 

+ Kinh phí đóng góp:…………………………………

 

+ Quỹ lớp………………………/1hs.

 

+ Dự trù chi phí cho các hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của quỹ lớp:……………………………….

 

+ Mua sắm dụng cụ học tập

 

+ Liên hoan ….văn nghệ ……………………………

 

+ Chi khen thưởng…………………………………..

 

 1. Bầu chi hội phụ huynh.

 

– Chi hội trưởng……………ĐT:……………………

 

– Chi hội phó………………ĐT:……………………

 

– Ủy viên… …………………ĐT:……………………

 

 1. Kết thúc:

 

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổi họp. Xin chân thành các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự buổi họp đầu năm. Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khoẻ – hạnh phúc – thành công trong công việc.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

bien ban hop phu huynh dau nam 09

Bài viết trên đã gửi đến bạn những mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm. Hy vọng bài viết trên có thể giúp ích được cho bạn. Biên bản họp phụ huynh vô cùng quan trọng vì vậy khi lập biên bản bạn hãy thật cẩn trọng nhé!

See more articles in category: Toán học

Đặng Gia Nghi

Mình là cô nàng Cự Giải thích nấu ăn và có kinh nghiệm về giảm cân. Từ lâu mình đã tìm hiểu về các phương pháp giảm cân, Hàm lượng calo trong từng món ăn. Nên loạt bài mình chia sẻ về Hàm lượng calo có trong từng món ăn hy vọng sẽ giúp ích được các bạn. Đây là blog mới mình chia sẻ về làm đẹp, cả nhà ủng hộ nhé!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button