Toán học

Các dạng toán tìm x lớp 4 có đáp án hay nhất

A. Các kiến thức cần nhớ

1. Công thức trong các phép tính

Phép cộng: số hạng + số hạng = tổng

Phép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệu

Phép chia: số bị chia : số chia = thương

Phép nhân: thừa số x thừa số = tích

2. Quy tắc thức hiện phép tính

Thực hiện phép nhân chia trước, phép cộng trừ sau.

Đối với biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì thực hiện thao thứ tự từ trái qua phải.

B. Các dạng bài tập toán tìm x nâng cao

1. Dạng 1: Cơ bản

+ Nhớ lại quy tắc tính toán của phép cộng, trừ, nhân, chia.

+ Triển khai tính toán

+ Kiểm tra kết quả và kết luận

Bài tập 1: Tìm X, biết:

a, X + 678 = 7818

b, 4029 + X = 7684

c, X – 1358 = 4768

d, 2495 – X = 698

e, X x 33 = 1386

f, 36 x X = 27612

g, X : 50 = 218

h, 4080 : X = 24

2. Dạng 2: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là một số

Bài tập 2: Tìm X, biết:

a, X + 1234 + 3012 = 4724

b, X – 285 + 85 = 2495

c, 2748 + X – 8593 = 10495

d, 8349 + X – 5993 = 95902

e, X : 7 x 34 = 8704

f, X x 8 : 9 = 8440

g, 38934 : X x 4 = 84

h, 85 x X : 19 = 4505

3. Dạng 3: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là biểu thức

Bài tập 3: Tìm X, biết:

a, X + 847 x 2 = 1953 – 74

b, X – 7015 : 5 = 374 x 7

c, X : 7 x 18 = 6973 – 5839

d, X : 3 + 8400 = 4938 – 924

e, 479 – X x 5 = 896 : 4

f, 3179 : X + 999 = 593 x 2

READ  Giải sách bài tập Vật Lý 10

g, 1023 + X – 203 = 9948 : 12

h, 583 x X + 8492 = 429900 – 1065

4. Dạng 4: Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số

Bài tập 4: Tìm X, biết:

a, (1747 + X) : 5 = 2840

b, (2478 – X) x 16 = 18496

c, (1848 + X) : 23 = 83

d, (4282 + X) x 8 = 84392

e, (19429 – X) + 1849 = 5938

f, (2482 – X) -1940 = 492

g, (18490 + X) + 428 = 49202

h, (4627 + X) – 9290 = 2420

5. Dạng 5: Vế trái là một biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Bài tập 5: Tìm X, biết:

a, (X + 2859) x 2 = 5830 x 2

b, (X – 4737) : 3 = 5738 – 943

c, (X + 5284) x 5 = 47832 + 8593

d, (X – 7346) : 9 = 8590 x 2

e, (8332 – X) + 3959 = 2820 x 3

f, (27582 + X) – 724 = 53839 – 8428

g, (7380 – X) : 132 = 328 – 318

h, (9028 + X) x 13 = 85930 + 85930

C. Đáp án

Bài tập 1:

a, X = 7140

b,X = 3655

c, X = 6126

d,X = 1797

e, X = 42

f, X = 767

g, X = 10900

h,X = 170

Bài tập 2:

a, X = 478

b, X = 2695

c, X = 16340

d, X = 93546

e, X = 1792

f, X = 9495

g, X = 1854

h,X = 1007

Bài tập 3:

a, X = 185

b, X = 1026

c, X = 441

d, X = 4138

e, X = 51

f, X = 17

g, X = 9

h, X = 721

Bài tập 4:

a, X = 12453

b, X = 1322

c, X = 61

d, X = 6267

e, X = 15340

f, X = 50

g, X = 30284

h, X = 7083

Bài tập 5:

a, X = 2971

b, X = 19122

c, X = 6001

d, X = 161966

e, X = 3831

f, X = 18553

READ  Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Là Gì? Ý Nghĩa Cách đọc Bảng Tuần Hoàn đúng Nhất

g, X = 6060

h, X = 4192

See more articles in category: Toán học

Đặng Gia Nghi

Mình là cô nàng Cự Giải thích nấu ăn và có kinh nghiệm về giảm cân. Từ lâu mình đã tìm hiểu về các phương pháp giảm cân, Hàm lượng calo trong từng món ăn. Nên loạt bài mình chia sẻ về Hàm lượng calo có trong từng món ăn hy vọng sẽ giúp ích được các bạn. Đây là blog mới mình chia sẻ về làm đẹp, cả nhà ủng hộ nhé!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button