Wiki

Pv11 Là Phòng Gì – Đội Nghiên Cứu Chuyên Đề Cảnh Sát, Pháp Chế – Cộng đồng in ấn

*

Đang xem: Pv11 là phòng gì

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu trên lĩnh vực nghiên cứu chuyên đề cảnh sát và tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, tư pháp, pháp chế trong lực lượng Công an tỉnh, kể từ khi thành lập từ năm 2011 đến nay, Đội Nghiên cứu chuyên đề Cảnh sát – Pháp chế thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ trong công tác tham mưu chỉ đạo, chỉ huy và quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. YÊU NGÀNH, MẾN NGHỀTiền thân là bộ phận tham mưu chuyên đề cảnh sát, pháp chế trong Đội Tổng hợp, thuộc Văn phòng Công an tỉnh từ khi tái lập tỉnh (1997), đến năm 2011, Đội Nghiên cứu chuyên đề Cảnh sát – Pháp chế được thành lập. Mặc dù biên chế luôn có sự biến động và thiếu so với yêu cầu công tác, song với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể CBCS đội luôn an tâm công tác, đoàn kết, vượt qua khó khăn để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là nhờ đội ngũ CBCS thực sự đam mê, yêu ngành, mến nghề, luôn trui rèn để có tư duy nhạy bén, khả năng tiếp cận nghiên cứu văn bản, nhận diện vấn đề tốt; nhất là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác chuyên môn để kịp thời đáp yêu cầu công tác trong mọi hoàn cảnh. CHỦ ĐỘNG CÔNG TÁCVới quân số 7 đ/c, tất cả đều đạt trình độ đại học và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, tập thể CBCS trong đội luôn đoàn kết, tận tụy, chủ động và tập trung cho công việc để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên monmientrung.comên lĩnh vực chuyên đề cảnh sát, đã giúp lãnh đạo đơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh theo dõi tình hình, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo và đề ra các giải pháp, kế hoạch đảm bảo TTATXH trên địa bàn tỉnh, cụ thể là: Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác PCTP, đảm bảo TTATXH. Tham mưu triển khai thực hiện và theo dõi, báo cáo sơ, tổng kết các kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp với ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng về công tác PCTP, đảm bảo TTATXH; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực TTATXH; công tác quản lý nhà nước về ANTT: công tác quản lý hành chính về TTATXH; công tác vũ trang, chiến đấu; công tác PCCC; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; giam giữ; điều tra xử lý tội phạm; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; Với vai trò là bộ phận tham mưu thường trực Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTD BVANTQ tỉnh, hàng năm đều chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra các đơn vị, địa phương, định kỳ tổng hợp tình hình tham mưu báo cáo sơ, tổng kết, tổ chức hội nghị…

READ  Phản biện và chê bai khác nhau như thế nào? - Thinking School
*

Tham mưu triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn Luật CAND trong Công an tỉnh

Xem thêm: Decal Xanh Xi Măng – Tem Winner X Xanh Đen Phiên Bản Xanh Xi Măng

Trên lĩnh vực công tác pháp chế, hàng năm đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh hướng dẫn các phòng, trại, trung tâm về đăng ký lập dự kiến chương trình để đề xuất, tham mưu giúp HĐND, UBND tỉnh xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND mang tính chất đặc thù, phù hợp với đặc điểm và tình hình ở địa phương, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị trực tiếp áp dụng pháp luật trong Công an tỉnh tổng kết thực tiễn thi hành các chuyên đề pháp luật, đóng góp ý kiến xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là đối với những nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và những văn bản do Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì… Tham mưu rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an do địa phương ban hành, qua đó kịp thời phát hiện những hạn chế, sai sót trong những văn bản này và đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp. Đã tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực công tác của Công an tỉnh; xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai và hướng dẫn thi hành đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan các lĩnh vực an ninh trật tự đến CBCS Công an tỉnh. Kịp thời tham mưu chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, tham nhũng… góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính theo quy định của Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Công an; thực hiện chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng, công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong lực lượng Công an tỉnh. Thực hiện tốt vai trò là thường trực giúp việc Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an tỉnh, tham mưu tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nghiệp vụ, pháp luật trong Công an tỉnh, đặc biệt trong năm 2015 đã tham mưu Công an tỉnh tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

READ  cung là gì mệnh là gì
*

Tham mưu tiếp Đoàn giám sát của Ban Pháp chế – Hội đồng nhân dân tỉnhKHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, VƯƠN LÊNNhằm nâng cao hiệu quả trong công tác, CBCS trong đội đã chủ động học hỏi, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tham mưu, tổng hợp để cập nhật, theo dõi, thống kê số liệu trên lĩnh vực TTATXH, thuận tiện cho việc lưu trữ, tìm kiếm. Khai thác triệt để mạng nội bộ trong việc trao đổi thông tin, quản lý dữ liệu; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản khác có liên quan đến công tác Công an; thường xuyên cập nhật tin bài phản ánh hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; viết các tin bài về hoạt động tuyên truyền pháp luật… đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Đồng thời CBCS trong đội tích cực hưởng ứng tham gia nhiệt tình và đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi tìm hiểu nghiệp vụ, pháp luật do Công an tỉnh phát động. Ngoài công tác chuyên môn, tập thể đội thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, duy trì phong trào học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng và phát triển đảng, quan tâm nắm tình hình tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nhằm phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần tận tụy và trách nhiệm để mỗi cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ tham gia đầy đủ các mặt công tác Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, công tác từ thiện….Nhận xét về Đội Nghiên cứu chuyên đề Cảnh sát, Pháp chế, Trung tá Ngô Thanh Hòa, UVTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết: “Những năm qua, Đội Nghiên cứu chuyên đề Cảnh sát, Pháp chế luôn là tập thể nòng cốt, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của đơn vị. Những kết quả đạt được trong thời gian qua của đội đã góp phần không nhỏ cùng tập thể Phòng Tham mưu nói riêng và Công an tỉnh nói chung vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định; góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, nhiều đồng chí công tác tại đội này đã trưởng thành và được Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng như: Phó trưởng phòng Tham mưu, Phó trưởng phòng Công tác đảng – Công tác quần chúng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự – Hỗ trợ tư pháp, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động”.Những kết quả công tác của tập thể đội hàng năm được lãnh đạo các cấp khen thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, trong đó năm 2014 và 2015 đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được Bộ Công an tặng bằng khen và 15 lượt CBCS được tặng Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

READ  Ngó Dâu Tây Là Gì - Nhân Giống Dâu Tây Bằng Cách Tách Ngó - monmientrung.com

Xem thêm: báo giá ống inox đúc 304

*

Được Ban Giám đốc tin tưởng bổ nhiệm, điều động vào các vị trí lãnh đạo

See more articles in category: Wiki

Đặng Gia Nghi

Mình là cô nàng Cự Giải thích nấu ăn và có kinh nghiệm về giảm cân. Từ lâu mình đã tìm hiểu về các phương pháp giảm cân, Hàm lượng calo trong từng món ăn. Nên loạt bài mình chia sẻ về Hàm lượng calo có trong từng món ăn hy vọng sẽ giúp ích được các bạn. Đây là blog mới mình chia sẻ về làm đẹp, cả nhà ủng hộ nhé!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button