Toán học

Tìm hiểu bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn là gì?

Bất phương trình dạng ax+b<0 (hoặc ax+b>0, ax+b≤0, ax+b≥0) trong đó a và b là hai số đã cho, a≠0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Tìm hiểu bất phương trình bậc nhất một ẩn

Cùng Top lời giải vận dụng giải một số bài tập về bất phương trình bậc nhất 1 ẩn nhé!

1. Cách tìm nghiệm bất phương trình bậc nhất 1 ẩn:

Áp dụng hai quy tắc biến đổi bất phương trình

+ Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

+ Quy tắc nhân với một số

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

– Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

– Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Ví dụ:

Áp dụng hai quy tắc biến đổi trên, ta giải bất phương trình bậc nhất một ẩn như sau:

Dạng: ax+b>0 ⇔ ax>−b

⇔ x>−ba  nếu a>0 hoặc x<−ba nếu a<0

Vậy nghiệm của bất phương trình ax+b>0 là:

S1={x|x>−ba,a>0} hoặc S2={x|x<−ba,a<0}

2. Luyện tập

Bài 1: Thực hiện các hoạt động sau

– Trong các bất phương trình sau, em hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

(1) 2x – 3 < 0 ;                                  (2) 0x + 5 > 0 ;

(3) 5x – 15 ≥ 0                                  (4) x^{2} > 0.

– Em hãy lấy thêm hai ví dụ về bất phương trình bậc nhất một ẩn.

READ  Những Bài Văn Tả Ngôi Trường Của Em Lớp 5 Hay Và Hấp Dẫn

Lời giải

– Các bất phương trình (1), (3) là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

– Ví dụ:

t + 3 < 7

m – 5 > 8

Bài 2: Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn sau: 0,2x – 0,2 ≥ 0,4x – 2.

Lời giải:

Ta có: 0,2x – 0,2 ≥ 0,4x – 2

      ⇔ 2 – 0,2 ≥ 0,4x – 0,2x

      ⇔ 1,8 ≥ 0,2x

      ⇔ 9 : 5 ≥ x : 5

      ⇔ 9 ≥ x 

Vậy bất phương trình có nghiệm là x ≤ 9

Bài 3: Tìm sai lầm trong các “lời giải” sau:

a) Giải bất phương trình – 2x > 23

Ta có: – 2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25.

b) Giải bất phương trình – 37x > 12

Ta có:  – 37 x > 12 ⇔ (- 73).( – 37) > (- 73).12 ⇔ x > – 28

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > – 28.

Lời giải:

a) Lời giải trên ở chỗ – 2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25

Ta cần sửa lại là: – 2x > 23 ⇔ x < 23 : (- 2) ⇔ x < −232

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < −232

b) Lời giải trên ở chỗ – 37 x > 12 ⇔ (- 73).( – 37) > (- 73).12 ⇔ x > – 28

Ta cần sửa lại là: – 37 x > 12 ⇔ (- 73).( – 37) < (- 73).12 ⇔ x < – 28

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < – 28

Bài 4: Giải các bất phương trình sau:

8x + 3(x + 1) > 5x – (2x – 6) 

Bài làm:

Ta có: 8x + 3(x + 1) > 5x – (2x – 6) 

         ⇔ 8x + 3x + 3 > 5x – 2x + 6

READ  Cách giải nén, mở tệp RAR trên máy Mac

         ⇔ 8x + 3x – 5x + 2x > 6 – 3

         ⇔ 8x > 3

         ⇔ x > 38

Vậy nghiệm của phương trình là x > 38.

Bài 5: Trong các bất phương trình sau, hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

a) 2x – 3 < 0;

b) 0.x + 5 > 0;

c) 5x – 15 ≥ 0;

d) x2 > 0.

Lời giải

– Bất phương trình a), c) là các bất phương trình bậc nhất một ẩn.

– Bất phương trình b) có a = 0 không thỏa mãn điều kiện a ≠ 0 nên không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

– Bất phương trình d) có mũ ở ẩn x là 2 nên không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Bài 6: Giải các bất phương trình sau:

a) x + 12 > 21;

b) -2x > -3x – 5.

Lời giải

a) x + 12 > 21 ⇔ x > 21 – 12 ⇔ x > 9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình x + 12 > 21 là {x|x > 9}

b) -2x > -3x – 5 ⇔ -2x + 3x > -5 ⇔ x > -5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình -2x > -3x – 5 là {x|x > -5}

See more articles in category: Toán học

Đặng Gia Nghi

Mình là cô nàng Cự Giải thích nấu ăn và có kinh nghiệm về giảm cân. Từ lâu mình đã tìm hiểu về các phương pháp giảm cân, Hàm lượng calo trong từng món ăn. Nên loạt bài mình chia sẻ về Hàm lượng calo có trong từng món ăn hy vọng sẽ giúp ích được các bạn. Đây là blog mới mình chia sẻ về làm đẹp, cả nhà ủng hộ nhé!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button